Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Δήμος, ιδιωτικός τομέας και επιχειρείν

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα κάθε Δήμος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: Ποιος είναι ο στόχος της δημοτικής αρχής, σε ένα πρόγραμμα τετραετίας από την ημερομηνία εκλογής της, και με ποιο τρόπο θα τον πετύχει;

Το ίδιο ερώτημα έχουν να απαντήσουν και όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου: ποιο στόχο θέτουν και με ποιο τρόπο θα τον υλοποιήσουν (στον ιδιωτικό τομέα ο χρονικός ορίζοντας είναι η κάθε ημέρα και όχι η τετραετία).

Όλες οι υποδομές ενός δήμου (Οδικό δίκτυο, Λιμάνια, Νοσοκομεία, Αεροδρόμια, Σχολεία, Πανεπιστήμια, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ενέργεια, Υπηρεσίες κλπ) παίζουν, αυτονόητα, καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια, την ευημερία και την προοπτική της ποιότητας ζωής του κάθε πολίτη.

Η αποτύπωση της πραγματικότητας του κάθε δήμου όσο και του συνόλου του ιδιωτικού τομέα είναι, πρωτίστως, οικονομική. Περιουσιακά στοιχεία όλων των ειδών, μέγεθος κύκλου εργασιών, δάνεια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επενδύσεις, κέρδη, ζημίες. Αυτή είναι η αέναη κίνηση της οικονομικής βάσης του δήμου και των πολιτών του στην Ελληνική Δημοκρατία. Στη σημερινή ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα, ας αναγνωρίσουμε μερικά δεδομένα:

• Βγαίνουμε αργά, αλλά σταθερά, από μία παγκόσμια υγειονομική κρίση που μετατράπηκε σε οικονομική κρίση και ύφεση.

• Όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υλοποιήσει εκτεταμένα προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.

• Αναμένουμε την ολοκληρωτική δρομολόγηση νέων επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Επιχορηγήσεις και ενισχύσεις πολύ ισχυρότερες από την ρευστότητα που εγκαινίασε και παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2012.

• Τεράστια κονδύλια θα διατεθούν για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το 2040 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων

• Η κυκλική οικονομία και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται, όλο και περισσότερο, στις προτεραιότητες της παγκόσμιας οικονομίας.

• Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα επιδοτηθεί, προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρότερα σχήματα που θα μπορούν να συμμετέχουν αξιόπιστα τόσο στις εθνικές όσο και στις παγκόσμιες αγορές και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό.

• Πληροφοριακά συστήματα μας απαλλάσσουν από την γραφειοκρατία σε ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας.

• Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην υγεία, στην παιδεία, στην βιομηχανία, στις αγροτικές καλλιέργειες ανοίγουν τις δυνατότητες της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας για το σύνολο των πολιτών του κάθε δήμου.

• Πάνω από μία δεκαετία σε εκατοντάδες πόλεις της Ευρώπης συντελούνται αλλαγές που αφορούν στην βιώσιμη και έξυπνη πόλη που διαχειρίζεται σκουπίδια, ενέργεια, περιβάλλον, ιστορική κληρονομιά, με πρότυπους και υποδειγματικούς τρόπους, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή των δημοτών τους (από την Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ μέχρι τη Σόφια, το Μπιλμπάο και την Σαραγόσα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασιών που απορροφά, συστηματικά, τα ευρωπαϊκά οικονομικά προγράμματα ενισχύσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα με βάση την τοπική ταυτότητα, τη γεωγραφική θέση και τις ιδιαιτερότητες της κάθε πόλης).

Όλοι οι δήμοι της Ευρώπης θα αποτελούν στο εξής ένα όλο και πιο οργανωμένο δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών που μαζί με τους ιδιωτικούς φορείς θα επιχειρούν, θα κατασκευάζουν και θα εξελίσσουν τις σύγχρονες βιώσιμες πόλεις, την κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα (μονάδες ολοκληρωμένης επεξεργασίας απορριμμάτων, σχολεία, ευρυζωνικά δίκτυα, πυροσβεστικοί σταθμοί κλπ) με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτές οι Συμπράξεις θα αποτελούν, εφεξής, βασικό μοντέλο για την επιλογή και υλοποίηση κάθε φύσης έργου.

Τόσο οι δήμοι όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν επιδοτηθεί-επιχορηγηθεί από πολλά και διαφορετικά προγράμματα και ΕΣΠΑ.

Τα συνολικά ποσά που αναμένονται για την Ελλάδα την περίοδο 2021-2026 από το ταμείο ανάκαμψης υπολογίζονται σε 32 δις ευρώ και θα κατευθυνθούν στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Δήμοι και ιδιωτικός τομέας συνυπάρχουν και επιχειρούν. Μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και σχεδόν δύο χρόνια υγειονομικής κρίσης, οφείλουμε ως πολίτες του δήμου να αξιοποιήσουμε αυτή την μοναδική ευκαιρία που μας παρέχεται.

Το σπιράλ παρακολουθεί στενά τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις, εμπνέεται από τις νέες τάσεις και επιτυχημένες πρακτικές, «σκέφτεται παγκόσμια αλλά ενεργεί τοπικά» και προετοιμάζεται να αξιοποιήσει όλες τις νέες ευκαιρίες και τα διαθέσιμα εργαλεία προς όφελος της Πάτρας και των δημοτών της.

Το κείμενο αποτελεί τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας #οικονομία στην έντυπη έκδοση που το σπιράλ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2021 στην πόλη.

Το σκίτσο είναι του εικαστικού Κώστα Βούλγαρη kcartoons.com.

author avatar
user