Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

«Έτσι οι πόλεις αλλάζουν»

Άρθρο του Χάρη Κοντογιαννάτου για τις έξυπνες πόλεις

Οι έξυπνες πόλεις (smart city) είναι πλέον ανάγκη τα τελευταία χρόνια, και πόλεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εφαρμόσουν καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις βασισμένες σε δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Η έννοια των έξυπνων πόλεων κερδίζει δημοτικότητα παγκοσμίως, καθώς αυξάνεται η αστικοποίηση και η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Η Πάτρα, η τρίτη  μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, δεν θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Ως ένα πολυσύχναστο αστικό κέντρο με πλούσια ιστορία, η Πάτρα πρέπει να κάνει τολμηρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της.

Στις παρακάτω γραμμές , θα αναφερθούν ορισμένες από τις πρωτοβουλίες και τα έργα που μπορεί να κάνουν την Πάτρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έξυπνης πόλης, δείχνοντας πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την ικανοποίηση των κατοίκων της .

Για ένα τέτοιο project είναι αναγκαία μια ενιαία πλατφόρμα λογισμικού και ενημέρωσης των πολιτών, η οποία θα συλλέγει τα δεδομένα μέσα από τοποθετημένους αισθητήρες και θα ελέγχει τις επιμέρους εφαρμογές μιας έξυπνης πόλης. Μερικές εφαρμογές ενός τέτοιου έργου μπορεί να είναι :

1. Ανάπτυξη «Συστήματος Έξυπνης Στάθμευσης», με το οποίο επιτυγχάνεται η εύρεση, η απεικόνιση και ο έλεγχος οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Αυτό μπορεί να γίνει με την εγκατάσταση ενός δικτύου αισθητήρων. Ο αισθητήρας τροφοδοτεί τα σημεία συλλογής σημάτων του δικτύου (gateways) στέλνοντας τα ανάλογα σήματα όταν η θέση είναι ή δεν είναι κατειλημμένη. Έτσι και χρόνος εξοικονομείται για τον πολίτη από τις «άσκοπες» βόλτες για την αναζήτηση θέσης στάθμευσης αλλά και μείωση ρύπων από την χρήση των οχημάτων.

2. Ανάπτυξη «Συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών». Με τη χρήση ειδικών συσκευών περιβαλλοντικών μετρήσεων, όπως για τη συγκέντρωση αέριων ρύπων, αιωρούμενων σωματιδίων και θορύβου, δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου στη δημόσια υγεία. Επίσης απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο τυποποιημένοι δείκτες ποιότητας του περιβάλλοντος που επιτρέπουν συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), επισημάνσεις (alerts) και την αναγνώριση τάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην λήψη μέτρων.

3. Ανάπτυξη εφαρμογής για την «Ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο». Ανάπτυξη δωρεάν wi fi hot spot σημείων και εφαρμογής ( app ), που θα μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή και ανάλυση δεδομένων παραγόμενα από τη διασύνδεση χρηστών στο Δημοτικό Ασύρματο Δίκτυο. Η συλλογή θα γίνεται μέσω της εφαρμογής η οποία θα επιτρέπει εύκολη και γρήγορη διασύνδεση των χρηστών στο δημοτικό ασύρματο δίκτυο.

4. Ανάπτυξη «Συστήματος παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων». Με την χρήση εξοπλισμού μέτρησης πληρότητας των κάδων ο Δήμος είναι σε θέση να παρακολουθεί την πληρότητα του κάθε κάδου και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που απαιτείται. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα σύνταξης αναφορών (reports) για την χρήση των κάδων και τα ποσοστά πλήρωσης. Βέβαια σε προηγούμενο στάδιο θα πρέπει ο Δήμος να λύσει το θέμα της καθαριότητας και να μην υπάρχει αυτό το χαλί που παρατηρείται σε όλη την πόλη τα τελευταία εννέα χρόνια .

5. Ανάπτυξη μιας «Ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού και ενημέρωσης των πολιτών», η οποία θα συλλέγει τα δεδομένα θα τα κανονικοποιεί, θα ελέγχει τις επιμέρους εφαρμογές έξυπνης πόλης και θα δημιουργεί χρονοσειρές «ανοιχτών» δεδομένων για περαιτέρω μελέτη και εκμετάλλευσης .

Βέβαια ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για μια περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον πόλη με αγορά ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων αντί για παλιά λεωφορεία ,,με την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στις ταράτσες όλων των δημοτικών κτιρίων για την μείωση της απαιτούμενης ενέργειας κτλ. Όλα αυτά μπορεί να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων , πράγμα που ήδη έχουν υλοποιήσει άλλοι δήμοι της χώρας , ενώ ο Δήμος Πατρέων με ευθύνη του Δημάρχου έχει μηδενική απορρόφηση τέτοιων κονδυλίων .

Θα περίμενα λοιπόν να ακούσω από την τωρινή διοίκηση του Δήμου ένα τέτοιου είδους σχεδιασμό , μια τέτοια μελέτη γιατί έτσι «οι Πόλεις Αλλάζουν» κ. Δήμαρχε…

Χάρης Κοντογιαννατος

Μέλος Πολιτικής Γραμματείας σπιράλ
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πατρέων
Πρόεδρος Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Αχαΐας – Ηλείας
Μέλος Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Πάτρας
Πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επικουρικού -Επαγγελματικού Ταμείου Φαρμακοϋπαλληλων

author avatar
user