Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

“Έξυπνες πόλεις” από τον Γεώργιο Αποστολόπουλο

Έξυπνες είναι οι πόλεις που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Ο όρος έξυπνη πόλη αναφέρεται σε συστήματα πόλης που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τη τεχνολογία ώστε να επιτευχθεί μία ολοκληρωμένη διαχείριση και διαλειτουργικότητα της πόλης.

Η Έξυπνη πόλη θα πρέπει να εμπεριέχει αυξημένη κοινωνική σημασία στο βαθμό που αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Κοινωνική συνοχή σε μία έξυπνη πόλη σημαίνει: (α) αναβάθμιση των δημόσιων και κοινωνικών δομών (β) έμφαση σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και (γ) συμμετοχικότητα στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της πόλης.

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, οι παραδοσιακές λύσεις που μέχρι πρόσφατα έφερναν αποτελέσματα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. Για αυτό απαιτείται καινοτομία και εφαρμογές έξυπνων λύσεων που μπορούν να εστιάσουν στους παρακάτω τομείς:

1. Διακυβέρνηση, αποτελεί τον βασικό άξονα μιας έξυπνης πόλης αφού εδώ υλοποιείται η επαφή του πολίτη με την Τοπική Αρχή τόσο για την εξυπηρέτησή του όσο και για την συμμετοχή του στη ζωή της πόλης. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι: (α) City Portal, η κεντρική τοποθεσία όπου προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (β) e-πληρωμές, για τις πληρωμές των οφειλών προς το Δήμο (γ) e-βιβλιοθήκη, για τη δέσμευση των βιβλίων (δ) e-Πολεοδομία, ένα σύστημα GIS για την οργάνωση των δεδομένων του πολεοδομικού σχεδιασμού με σκοπό την ταχύτερη, ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

2. Μεταφορές (ITS – Inteligent Transport Systems), όπως έξυπνα παρκινγκ και έξυπνες συσκευές.

3. Περίθαλψη (Mobile health / mHealth solutions), συστήματα περίθαλψης έξυπνων σπιτιών, remote monitoring συστήματα για ηλικιωμένους, χρόνιους ασθενείς ή ΑΜΕΑ.

4. Ενέργεια, έξυπνοι μετρητές για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και παροχή νερού, αποκεντρωμέ-να συστήματα ενέργειας.

5. Κτιριακή υποδομή, έξυπνα σπίτια με χρήση αισθητήρων για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, συ-στήματα ασφαλείας.

6. Εκπαίδευση, mobile learning εφαρμογές με απομακρυσμένη πρόσβαση.

7. Διαχείριση απορριμμάτων, έξυπνοι κάδοι σε σπίτια, εμπορικά κέντρα, δημόσια κτίρια και σε δημόσιους χώρους.

8. Τοποθέτηση Αισθητήρων, για τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων της καθημερινής ζωής του τόπου. Στοιχεία κλιματολογικά, μεταφορών, ενεργειακής κατανάλωσης κλπ., θα συλλέγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και μετά την επεξεργασία τους θα αξιοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων. Στους πολίτες θα παρέχεται μέσω εφαρμογής (σε πραγματικό χρόνο) πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ., κυκλοφοριακή κίνηση, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, κλπ.).

9. Εφαρμογές Κινητών Συσκευών, ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και συμμετοχής των κατοίκων και επισκεπτών στη ζωή της πόλης. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών είναι: (α) εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για παρουσίαση πολυμεσικού περιεχομένου (β) εφαρμογές ξενάγησης της Πάτρας μέσα από εναλλακτικές διαδρομές και θεματικές ενότητες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη.

10. Ανοικτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα, ανοικτά πρότυπα, βασικό στοιχείο της πολιτικής του Δήμου θα είναι η επιλογή ανοικτών προτύπων στην αποθήκευση και διακίνηση της πληροφορίας, καθώς και η χρήση Ανοικτού Ελεύθερου λογισμικού.

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ο Δήμος θα εγγυάται πολιτικές προστασίας των πολιτών από κακόβουλη χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου.

Τα τελευταία χρόνια νέοι Άνθρωποι/Επιστήμονες με ταλέντα και δεξιότητες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή προϊόν μέσω του αντίστοιχου Business Plan και ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, η Πάτρα θα πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο κέντρο ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων επικοινωνίας, εφαρμογών και υπηρεσιών.

author avatar
user