Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

“Για την κατεύθυνση που χρειάζεται να έχει η κοινωνική πολιτική του δήμου” από τον Χρήστο Καραπιπέρη

Παρακάτω ακολουθούν σκέψεις αναφορικά με την κατεύθυνση που χρειάζεται να έχει η κοινωνική πολιτική του δήμου.

Είναι δεδομένο πως η καταπολέμηση των αποτελεσμάτων της κρίσης και των υψηλών ποσοστών της ανεργίας στην περιοχή αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό με τα υπάρχοντα -λιγοστά- κονδύλια. Ακόμα κι αν το σύνολο των κονδυλίων αυτών κατευθυνθεί με απόλυτη ακρίβεια σε χρήσιμες για τους κοινωνικά αποκλεισμένους παροχές, δε θα μιλάμε παρά για μια μικρή- ή μεγαλύτερη- αλλά σίγουρα παροδική ανακούφιση, αν κανείς αναλογιστεί τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται στήριξη και τις ανάγκες τους.

Στην – για περισσότερο από μία δεκαετία – προσωπική μου εμπειρία ως κοινωνικός λειτουργός αναγκάστηκα αρκετές φορές στο παρελθόν να αρνηθώ τη βοήθεια σε ανθρώπους που ζήτησαν υλική βοήθεια ή τρόφιμα και πραγματικά την χρειάζονταν, γιατί έπρεπε να κατευθυνθεί η πεπερασμένη βοήθεια στους πιο αδύναμους των αδύναμων. Ακόμα και τα άτομα που έλαβαν τη βοήθεια δεν είχαν μακροπρόθεσμα καμία εξέλιξη όποτε αυτή ήταν αποκλειστικά υλική.

Στόχος των τοπικών παρεμβάσεων απαιτείται να είναι η κοινωνική επανένταξη και ενεργοποίηση, όχι αποκλειστικά οι παροχές και η επιδοματική πολιτική. Αυτές διαιωνίζουν την υποτίμηση και την αδυναμία των δημοτών που έχουν ανάγκη και τους καθιστούν εξαρτημένους από την φιλανθρωπία της όποιας εξουσίας και τελικά από την εξουσία την ίδια. Είναι γνωστό πως οι παροχές, όταν είναι αποκλειστικά και μόνο υλικές και δεν συνδυάζονται με μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ατόμου ή της ομάδας περισσότερο τον κοινωνικό έλεγχο εξασφαλίζουν, παρά την ουσιαστική βελτίωση της ζωής του ατόμου.

Με αυτό δεν επιθυμώ να ακυρώσω τη χρησιμότητα των παροχών και των φιλανθρωπικών δράσεων. Αυτές η δημοτική αρχή οφείλει να τις στηρίζει και επίσης να σέβεται όσους φορείς και θεσμούς τις ασκούν. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να ακυρωθεί ούτε μία προσπάθεια. Η δημοτική αρχή οφείλει με τις πολιτικές της αποφάσεις να προωθήσει την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης και συνεργασίας. Χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη, είναι η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου δικτύωσης και λειτουργίας δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, εθελοντών και ΜΚΟ για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τις ευάλωτες ομάδες συμπολιτών και την αποφυγή επικαλύψεων, ώστε να υπάρχει το μέγιστο αποτέλεσμα από την βέλτιστη λειτουργία των ήδη υπαρχουσών δράσεων και υπηρεσιών.

Επαναλαμβάνω πως δεν υπάρχει η πολυτέλεια να ακυρωθεί ούτε μία προσπάθεια. Από εκεί και πέρα απαιτείται να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για την στήριξη των πλέον ευάλωτων συνανθρώπων.

Ενδεικτικά:

– Επαγγελματίες χρειάζεται να βγουν στο δρόμο στα πλαίσια του streetwork, ώστε να καταγράφουν τις ανάγκες και να προσφέρουν συμβουλευτική κατεύθυνση σε άστεγους, χρήστες, επαίτες, μετακινούμενο πληθυσμό.

– Η πόλη χρειάζεται τη δημιουργία ενός μόνιμου υπνωτηρίου που θα καλύπτει άστεγους και άστεγες, καθώς και μετακινούμενο πληθυσμό. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης, η ατομική φροντίδα και υγιεινή. Παράλληλα, χρήσιμη θα ήταν η λειτουργία ενός ανοιχτού ημερήσιου κέντρο στήριξης αστέγων – μετακινούμενων πληθυσμών. Εκεί θα γίνεται καταγραφή, σίτιση, μαθήματα από εθελοντές σε ημεδαπούς, μετανάστες και ρομά, καθώς και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής επανένταξης.

– Αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιρισμών, όπου θα εργάζονται κοινωνικά ευάλωτες ομάδες συμπολιτών και σταδιακά θα έχουν τη δυνατότητα ανεξαρτητοποιηθούν.

– Επαναλειτουργία του συμβουλίου ένταξης μεταναστών.

– Λειτουργία του θεσμού του Συνηγόρου του δημότη όπου με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά θα μπορεί να δέχεται καταγγελίες για κακώς κείμενα της πόλης, να ενημερώνει το κοινό και να το παραπέμπει αρμόδια.

– Τέλος, στα πλαίσια της έξυπνης πόλης η δημιουργία μιας πλατφόρμας κοινωνικής αλληλεγγύης θα βοηθούσε τον πολίτη να κατευθυνθεί ή να κατευθύνει όποιον/α έχει ανάγκη.

author avatar
user