Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

σπιράλ : «Αξίζουμε μια Πάτρα περιβαλλοντικά εναρμονισμένη και κυρίως καθαρή»

Πόσοι από τους πατρινούς πολίτες έχουν νιώσει την ανάγκη να προβούν σε κάποιες έστω μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά τους; Τελικά οι περισσότεροι μάλλον δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή της ισορροπίας του οικοσυστήματος, έρχεται ως συνέπεια πρωτίστως του τρόπου ζωής όλων μας. Το πιο εύκολο, ως πολίτες της γης, ως δημότες της Πάτρας, είναι να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε την αλλαγή από τον εαυτό μας.

Στις μέρες μας, αδυνατούμε να μειώσουμε τις καταναλωτικές – υπερκαταναλωτικές μας συνήθειες, παράγοντας πληθώρα απορριμμάτων, ωστόσο οφείλουμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση ενός νέου περιβαλλοντικού μοντέλου σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα που επικεντρώνονται στη μείωση του ατομικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και κυρίως στην κυκλική οικονομία.

Σίγουρα με την στενή και αρμονική συνεργασία των υπηρεσιών καθαριότητας, των τοπικών φορέων, των επιχειρηματιών αλλά και των δημοτών θα συμβάλουμε στην επίλυση αρκετών περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης μας.

Κοινόχρηστοι Χώροι

Η Πάτρα, όπως και η πλειονότητα των ελληνικών πόλεων, «πάσχει» από έλλειψη κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, μεγάλο μέρος ιδιοκτητών δυσανασχετούν αφού βλέπουν την περιουσία τους να έχει δεσμευτεί, προκειμένου να αξιοποιηθεί από τον Δήμο ως κοινόχρηστος χώρος και να μη γίνεται κάτι, δεκαετίες τώρα, με αποτέλεσμα να προσφεύγουν δικαστικά. Η κατάσταση αυτή, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να αποζημιωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες.

Ο δήμος πρέπει πλέον να χαράξει μακροπρόθεσμη στρατηγική στο όλο θέμα και να καταθέσει πρόταση η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση, έτσι ώστε να παρθεί μια απόφαση κοινά αποδεκτή από όλους και να υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετιών με βάση τις οικονομικές δυνατότητες. Στην όλη προσπάθεια θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων.

Είναι αναγκαίο να τεθούν κριτήρια και προτεραιότητες, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κοινόχρηστοι χώροι εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τα κριτήρια αυτά μπορούν ενδεικτικά να είναι η πλησίον ύπαρξη ή μη, άλλων κοινόχρηστων χώρων, ο βαθμός πυκνοκατοίκησης κ.α.

Μία πολιτική που εφαρμόζεται με επιτυχία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι η ανταλλαγή ιδιοκτησιών μέσω του συστήματος «τράπεζα γης», με την οποία ο Δήμος ανταλλάσσει δικές του ιδιοκτησίες με τις δεσμευμένες ιδιοκτησίες των ιδιωτών.

Ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πολιτών

Κομβικό ρόλο στην ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων σε μια πόλη παίζει η ενημέρωση, κυρίως από την πλευρά του δήμου, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών με ενημερωτικές δράσεις, η παραγωγή και διανομή φυλλαδίων, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, ενημερωτικές καμπάνιες μέσω των ΜΜΕ κλπ.

Αναθεώρηση Κανονισμού Καθαριότητας

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων (2008) πρέπει να αναθεωρηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους δήμους (Ρίου, Παραλίας, Μεσσάτιδας και Βραχναιίκων) που προσαρτήθηκαν στον ιστό της Πάτρας με τον Καλλικράτη, αλλά και τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στην πόλη μας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως είναι η οικιακή κομποστοποίηση, τα πράσινα σημεία ανακύκλωσης κλπ.

Διαχείριση απορριμμάτων

Το σπιράλ είναι υπέρ:

 1. Της επιτάχυνσης της υλοποίησης του εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
 2. Της σύνταξης οδικού χάρτη και χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου
 3. Της εκπόνησης των μελετών και της εξασφάλισης των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων για τις δράσεις, τις υποδομές και τους εξοπλισμούς, όπου δεν υπάρχουν
 4. Της αύξησης της διαλογής στην πηγή και της ολοένα και μεγαλύτερης ανάκτησης και επαναξιοποίησης των αστικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
 5. Της συνεχούς παρακολούθησης και του ελέγχου της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου
Πράσινες γειτονιές

Οι πράσινες γειτονιές θα μπορούσαν να γίνουν αιχμή του δόρατος για μια ανανέωση του αστικού ιστού, για την αύξηση του πρασίνου στην πόλη μας. Οι πολιτικές πεζοδρόμησης σε συνδυασμό με την αναβάθμιση/ αναζωγόνηση συνοικιών της Πάτρας μπορεί να οδηγήσουν σε μικρές οάσεις πρασίνου και χώρους συνάντησης των πολιτών ειδικά σε κάποιες βασικές πλατείες με πέριξ πεζοδρομήσεις και μέσω του θεσμού των «πάρκων τσέπης».

Μια πράσινη πόλη

Η ύπαρξη χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού αλλά και πέριξ αυτού, επηρεάζει θετικά όλους τους τομείς της αστικής διαβίωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος και την αειφορία, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντελώντας έτσι στην ψυχική και σωματική υγεία των δημοτών της κάθε πόλης.

Οικοσυστήματα

Μέσα στα όρια του Δήμου Πατρέων υπάρχουν αξιόλογα οικοσυστήματα που αποτελούν σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου και ψυχαγωγίας για τους πολίτες, όπως είναι το Έλος Αγυιάς, το Παναχαϊκό Όρος, το Δασύλλιο, το Πλατανόδασος, η άνω κοίτη του Γλαύκου ποταμού. Αυτό που απαιτείται είναι από τη μία, η ήπια ανάπλαση, αξιοποίηση και ανάδειξη αυτών και από την άλλη η προστασία και ο φραγμός καταπατήσεων και αυθαίρετων δομήσεων.

Πόλη ελεύθερη για τους πολίτες

Ο στόχος μιας «βιώσιμης ελεύθερης πόλης» είναι να συμβάλει τόσο ως προς την ατομική όσο και προς τη συλλογική ελευθερία και αυτονομία.

Διαχείριση αστικού πρασίνου

Σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων στις πόλεις, παίζουν ο σχεδιασμός και η αποτελεσματική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου δικτύου, αστικού και περιαστικού πρασίνου. Βασικές παράμετροι αυτών, αποτελούν:

 • Η συντήρηση και η προστασία τόσο του αστικού όσο και του περιαστικού πρασίνου
 • Η αποκατάσταση παλιότερων πάρκων και αστικών χώρων πρασίνου
 • Η πολιτική αναδασώσεων και αντιπυρικής προστασίας για το περιαστικό πράσινο
 • Η επιλογή κατάλληλων φυτών, κυρίως αυτοφυών, αλλά και σύγχρονων δικτύων άρδευσης ειδικά στην εξοικονόμηση νερού
 • Η δημιουργία πράσινων ζωνών
 • Η αύξηση πρασίνου στις σχολικές αυλές και στους λοιπούς υιοθετημένους από τα σχολεία χώρους, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

Το κείμενο αποτελεί τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας #περιβάλλον στην έντυπη έκδοση που το σπιράλ κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2021 στην πόλη.

Το σκίτσο είναι του εικαστικού Κώστα Βούλγαρη kcartoons.com.

author avatar
user